آدرس نپارس (نگین پرتو): تهران- میدان ونک- خیابان ملاصدرا- برج صدرا- واحد 4

کد پستی: 1991916816

تلفکس: 799-12-226-021

ارتباط مستقیم با واحد بازرگانی و فروش: 7-6808-931-0992

 ارتباط مستقیم با واحد مالی و حسابداری: 6809-931-0992