همانگونه که مستحضر هستید با توجه به حساسیت مواد پرتوزا ( مواد رادیواکتیو ) جهت حمل و جابجایی این مواد در سطح کشور باید ضوابط و استانداردهای ویژه ای رعایت شود. در زمان ورود مواد پرتوزا به کشور باید کلیه موارد ایمنی رعایت گردد تا هنگام جابجایی هیچ گونه مشکلی به وجود نیاید. در همین راستا واحد حمل و نقل شرکت نپارس ( شرکت نگین پرتو ) به استناد ضوابط حمل  و نقل مواد پرتوزا و داشتن مجوزهای قانونی و همچنین اشراف کامل به اینگونه پروسه ها توانایی ارائه خدمات ذیل را دارد:

  • – حمل و نقل مواد پرتوزا از کلیه گمرکات تا داخل سایت مراکز صنعتی و پزشکی
  • – تهیه انواع بسته ها جهت حمل مواد پرتوزا
  • – حمل و جابجایی کلیه کانتینرها و چشمه های پرتوزا ( کبالت 60 ، سزیم 137 ، ایریدیم 192 ، کالیفرنیم 252 و … ) جهت بارگذاری
  • – حمل انواع چشمه ها بین شرکت ها و اخذ مجوزهای قانونی مربوط به حمل و نقل

نوشتن دیدگاه

تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید