1- اخذ کلیه مجوزها از سازمان انرژی اتمی

با توجه به اینکه اخذ مجوزهای مورد نیاز مراکز صنعتی و پزشکی جهت بهره برداری قانونی از منابع پرتو پروسه ای بسیار زمانبر می باشد و گاها انرژی بسیار زیادی از مراکز می گیرد، به جرات می توان گفت که یکی از نقاط قوت شرکت نپارس ( شرکت نگین پرتو ) ارائه مشاوره های تخصصی جهت اخذ مجوزهای مورد نیاز مراکز کار با پرتو (اعم از دستگاه های یونساز و غیریونسار) از سازمان انرژی اتمی در کمترین زمان ممکن می باشد. این شرکت با توجه به بهره مندی از کارشناسان مجرب و مسلط به ضوابط دریافت پروانه ها و مجوزهای سازمان انرژی اتمی و همچنین بهره مندی از مدرسین دارای مجوز از سازمان انرژی اتمی و امور حفاظت در برابر اشعه کشور در زمانی کمتر از تصور مراکز را به نتیجه مطلوب خواهد رساند و در این حیث در کشور پیشتاز می باشد. برخی از مجوزها به این شرح می باشند: 1- مجوز تاسیس، 2- پروانه اشتغال، 3- مجوز بهره برداری کار با پرتو، 4- مجوز کار با اشعه، 5-مجوز ورود، 6- مجوز ترخیص، 7- مجوز موردی و …

 

2- ثبت شرکت و برند و رتبه بندی شرکت ها

اولین اقدام جهت بهره برداری از منابع پرتو و استفاده از چشمه های پرتوزا (رادیواکتیو)، دستگاه های مولد پرتو (اشعه) ایکس صنعتی و پزشکی، فرستنده های رادیویی، ماکرویوو و لیزر ( لیزر کلاس 3b و لیزر کلاس 4 ) ثبت شرکتی متناسب با فعالیت مربوطه می باشد، چرا که سازمان انرژی اتمی مجوزهای مربوطه را به اسم اشخاص حقوقی صادر می نماید. بر همین اساس شرکت نپارس ( نگین پرتو ) می تواند مشاوره های خود را از همان ابتدای امر که ثبت شرکتی متناسب با فعالیت مربوطه می باشد را آغاز نماید. این مهم از دوباره کاری های بی مورد و اتلاف وقت و انرژی همکاران گرامی جلوگیری کرده و قدم مثبتی در زمینه اخذ مجوزها از واحدهای قانونی کشور خواهد بود. همچنین این شرکت در مبحث رتبه بندی شرکت ها، ثبت برند و امور ممیزی در اکثر استان های کشور توانایی ارائه خدمات را نیز دارد.

 

3- چشمه های پرتوزا (Radioactive Source)

برخی از چشمه ها ( سورس ) و مواد پرتوزایی (Radioactive Sources) که در کشور در بخش های صنعت و پزشکی مورد استفاده قرار می گیرد به شرح ذیل می باشند که جهت بهره برداری طبق اصل ALARA باید کلیه اصول حفاظت در برابر اشعه جهت ایمنی محیط کار و جلوگیری از پرتوگیری پرسنل رعایت شود. این مهم در چارچوب ضوابط دریافت پروانه اشتغال مربوطه و دستورالعمل های سازمان انرژی اتمی صورت می پذیرد. در قسمت مقاله ها مشخصات چندی از چشمه های پرتوزای پرکاربرد بیشتر توضیح داده شده است.

1- سزیم 137 (Cs 137) 2- کبالت 60 (Co 60) 3-ایریدیم 192 (Ir 192) 4-کریپتون 85 (Kr 85) 5- آمرسیوم 141 ( Am 141) 6- کالیفورنیم 252 (Cf 252) 7- آمرسیوم/برلیوم (Am/Be) 8- سلنیوم 75 (Se 75) 9- ید 131 (I 131) 10- ید 125 (I 125) 11- تکنسیوم 99 (Tc 99)

4- دستگاه های مولد پرتو یونساز و غیر یونساز

برخی از دستگاه های مواد پرتو ( دستگاه های یونساز و غیر یونساز ) که جهت بهره برداری نیاز به اخذ مجوز از سازمان انرژی اتمی و امور حفاظت در برابر اشعه دارند به شرح ذیل می باشند:

1- مولد اشعه ایکس (X-Ray Generator) 2- تیوب های اشعه ایکس (X-Ray Tube) 3- آنالیز مواد با اشعه ایکس (XRF) 4- پراش اشعه ایکس (XRD) 5- دستگاه کنترل بار چمدانی (Bag Control) 6- دستگاه کنترل بار کامیونی (Cargo) 7- کاوشگر بدن (Body Scanner) 8- رادیولوژی 9- سی تی اسکن 10- سی آرم 11- پرتونگاری دندان 12- (OPG) 13- لیزر صنعتی ( کلاس 3b و کلاس 4 ) 14- لیزر پزشکی ( کلاس 3b و کلاس 4 ) 15- فرستنده های رادیویی 16- ماکروویو 17- دکل های مخابراتی

5- تهیه و تدوین دستورالعمل های کار با پرتو

تمام مراکز کار با پرتو اعلم از یونساز و غیر یونساز جهت کار با پرتو باید دستورالعمل و پروسیجر هایی متناسب با ضوابط و استانداردهای موجود تهیه و تدوین کنند. شرکت نپارس ( شرکت نگین پرتو ) با توجه به آشنایی با اکثر دستگاه های موجود در کشور می تواند مشاوره های تخصصی در زمینه تهیه و تدوین این دستورالعمل ها که مورد تایید واحدهای قانونی کشور باشند به شما عزیزان ارائه دهد. برخی از این دستورالعمل ها شامل مواد زیر می باشد:

1- دستورالعمل مونیتورینگ فردی  2- دستورالعمل سوانح 3- دستورالعمل اورژانس 4- دستورالعمل حمل و نقل 5- دستورالعمل کار با پرتو 6- دستورالعمل آزمایشات پزشکی 7- دستورالعمل کار با امواج رادیویی و ماکروویو 8- دستورالعمل کار با لیزر 9- دستورالعمل حفاظت در برابر اشعه 10- دستورالعمل مونیتورینگ محیطی و …

6- عقد قرارداد پسمانداری و دزیمتری

جهت بهره برداری از مواد پرتوزا ( رادیواکتیو ) و اخذ مجوزهای ورود و ترخیص و همچنین اخذ پروانه اشتغال از سازمان انرژی اتمی طبق ضوابط و استانداردهای حفاظت در برابر اشعه نیاز به عقد قرارداد پسمانداری و عقد قرارداد دزیمتری فیلم بج و ترمولومینسانس ( TLD ) متناسب با نوع و انرژی چشمه پرتوزا می باشد. این شرکت جهت تسریع در روند اخذ مجوزهای ورود، ترخیص و پروانه اشتغال و همچنین کاهش هزینه های مراکز کار با پرتو می تواند در کنار شما عزیزان باشد و تا رسیدن به نتیجه مطلوب شما را همراهی کند.

7- خرید تجهیزات حفاظتی و ایمنی

استفاده از تجهیزات ایمنی و حفاظتی یکی از موارد جدا ناپذیر از دستگاه های مولد پرتو ایکس و چشمه های پرتوزا ( رادیواکتیو ) می باشد و انتخاب صحیح این تجهیزات جزئی از ضوابط و استانداردهای سازمان انرژیاتمی است. از منظر دیگر موضوعی که جهت کار با پرتو مد نظر هر مرکزی می باشد حفاظت پرسنل و پرتوکاران است و این مهم از طریق استفاده از تجهیزات دزیمتر فردی ، دزیمتر محیطی و همچنین پوشیدن لباس های سربی و حفاظتی، دستکش سربی و عینک سربی  محقق می گردد که البته انتخاب صحیح تجهیزات حفاظتی بسته به نوع و انرژی چشمه پرتوزا و دستگاه مولد پرتو متفاوت می باشد. مسئولیت این انتخاب بر عهده مسئول فیزیک بهداشت مراکز صنعتی و پزشکی خواهد بود. از آنجا که تامین این تجهیزات نیازمند تخصص ویژه ای دارد، شرکت نپارس فعالیت خود را نیز در زمینه ارائه مشاوره خرید و تامین تجهیزات جهت کمک به انتخاب بهترین گزینه گسترش داده است.

8- حق اشعه، تعیین گروه پرتوکاری و امور حقوقی

یکی از دغدغه های مراکز صنعتی و پزشکی که به هر نحوی با پرتو سر و کار دارند تعیین حق و حقوق مسئول فیزیک بهداشت، شخص مسئول، کارکنان و پرتوکاران می باشد که می تواند شامل تعیین گروه پرتوکاری، حق اشعه، سنوات و … باشد. بسته به نوع فعالیت هر مرکز افراد به دو دسته پرتوکار گروه “الف” یا پرتوکار گروه “ب” تقسیم بندی می شوند که در قسمت سوال های متداول این مورد بیشتر توضیح داده شده است.

همچنین در زمان بروز سوانح پرتوی شرکت نپارس ( شرکت نگین پرتو ) با توجه به تسلط بر قوانین و ضوابط پرتوی می تواند خدمات تخصصی خود که شامل مشاوره حقوقی و پذیرش وکالت شرکت ها و پرتوکاران می باشد را ارائه دهد.

9- انجام محاسبات، طراحی و ساخت محل نگهداری

هر شرکتی متناسب با نوع منبع پرتو ملزم به طراحی و ساخت محل نگهداری جهت انبار یا استفاده از منابع پرتو و همچنین حفاظ گذاری پیرامون منابع جهت بالابردن ضریب ایمنی محیط کار می باشد. برخی از ملاحضات جهت ساخت به شرح ذیل می باشد:

1- محاسبات حفاظ جهت چاله سورس 2- محاسبات حفاظ جهت اتاق پرتونگاری صنعتی 3- محاسبات حفاظ جهت اتاق پرتونگاری پزشکی ( رادیولوژی ، سی تی اسکن ، سی آرم و … ) 4- محاسبات حفاظ جهت انبارداری 5- طراحی و ساخت محل ایمن منابع پرتو

 

10- کالیبراسیون دزیمترهای فردی و محیطی

جهت اطمینان از عملکرد صحیح دستگاه های مولد پرتو و دستگاه های پرتوسنج یا دزیمتر (سروی متر)، این دستگاه ها باید در بازه زمانی یک ساله مورد ارزیابی قرار گیرند. هر مرکزی بسته به نوع منبع پرتو باید یکی از موارد زیر را انجام دهد:

1- کالیبراسیون دزیمتر فردی 2- کالیبراسیون دزیمتر محیطی 3- کالیبراسیون دزیمتر نوترونی 4- کالیبراسیون دستگاه های پرتو گاما 5- کالیبراسیون دستگاه های مولد پرتو یونساز و غیر یونساز

شرکت نپارس در زمینه خدمات کالیبراسیون در کوتاه ترین زمان با کمترین هزینه می تواند مشاوره های تخصصی را به شرکت های مورد درخواست ارائه دهد.

نوشتن دیدگاه

تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید