1- دوره های تخصصی ویژه مراکز بازرسی و صنعتی

 • – دوره مقدماتی حفاظت در برابر اشعه ویژه مراکز پرتونگاری صنعتی
 • – دوره مقدماتی حفاظت در برابر اشعه ویژه مراکز صنعتی
 • – دوره پیشرفته حفاظت در برابر شعه ویژه مراکز پرتونگاری صنعتی
 • – دوره حفاظت در برابر پرتو های لیزر ویژه مراکز صنعتی
 • – دوره حفاظت در برابر پرتوهای رادیویی و مایکروویو
 • – دوره آزمون های غیر مخرب بازرسی چشمی ( تست VT )
 • – دوره آزمون های غیر مخرب مایع نافذ ( تست PT )
 • – دوره آزمون های غیر مخرب ذرات مغناطیسی ( تست MT )
 • – دوره آزمون های غیر مخرب میدان های گردابی
 • – دوره آزمون های غیرمخرب فراصوتی ، اولتراسونیک ( تست  UT )
 • – دوره آزمون پرتونگاری صنعتی ، رادیوگرافی صنعتی ( تست RT )
 • – دوره تفسیر فیلم پرتونگاری صنعتی  ( RTI )
 • – دوره آموزشی کار با دزیمتر های نوترونی و گاما
 • – دوره های فنی کار با دستگاه های مولد اشعه ایکس
 • – دوره های فنی کار با دستگا های سنجشگر هسته ای

 

2- دوره های تخصصی ویژه مراکز پزشکی

 • – دوره مقدماتی حفاظت در برابر اشعه ویژه مراکز پزشکی
 • – دوره پیشرفته حفاظت در برابر اشعه ویژه مراکز پزشکی
 • – دوره کنترل کیفی دستگاه های پرتو تشخیصی
 • – دوره حفاظت در برابر پرتوهای لیزر پزشکی

 

3- دوره های تشخیص مواد و بازرسی اشیاء ویژه گمرکات و مراکز امنیتی

 • – دوره مقدماتی تشخیص مواد
 • – دوره پیشرفته تشخیص مواد
 • – دوره مقدماتی کار با دستگا های پرتوساز
 • – دوره تخصصی و فنی کار با دستگاه های پرتوساز

نوشتن دیدگاه

تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید