جهت اطمینان از عملکرد صحیح دستگاه های مولد پرتو و دستگاه های پرتوسنج یا دزیمتر (سروی متر)، این دستگاه ها باید در بازه زمانی یک ساله مورد ارزیابی قرار گیرند. هر مرکزی بسته به نوع منبع پرتو باید یکی از موارد زیر را انجام دهد:

1- کالیبراسیون دزیمتر فردی 2- کالیبراسیون دزیمتر محیطی 3- کالیبراسیون دزیمتر نوترونی 4- کالیبراسیون دستگاه های پرتو گاما 5- کالیبراسیون دستگاه های مولد پرتو یونساز و غیر یونساز

شرکت نپارس در زمینه خدمات کالیبراسیون در کوتاه ترین زمان با کمترین هزینه می تواند مشاوره های تخصصی را به شرکت های مورد درخواست ارائه دهد.

نوشتن دیدگاه

تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید