تمام مراکز کار با پرتو اعلم از یونساز و غیر یونساز جهت کار با پرتو باید دستورالعمل و پروسیجر هایی متناسب با ضوابط و استانداردهای موجود تهیه و تدوین کنند. شرکت نپارس ( شرکت نگین پرتو ) با توجه به آشنایی با اکثر دستگاه های موجود در کشور می تواند مشاوره های تخصصی در زمینه تهیه و تدوین این دستورالعمل ها که مورد تایید واحدهای قانونی کشور باشند به شما عزیزان ارائه دهد.

برخی از این دستورالعمل ها شامل مواد زیر می باشد:

1- دستورالعمل مونیتورینگ فردی  2- دستورالعمل سوانح 3- دستورالعمل اورژانس 4- دستورالعمل حمل و نقل 5- دستورالعمل کار با پرتو 6- دستورالعمل آزمایشات پزشکی 7- دستورالعمل کار با امواج رادیویی و ماکروویو 8- دستورالعمل کار با لیزر 9- دستورالعمل حفاظت در برابر اشعه 10- دستورالعمل مونیتورینگ محیطی و …

نوشتن دیدگاه

تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید