برخی از چشمه ها ( سورس ) و مواد پرتوزایی (Radioactive Sources) که در کشور در بخش های صنعت و پزشکی مورد استفاده قرار می گیرد به شرح ذیل می باشند که جهت بهره برداری طبق اصل ALARA باید کلیه اصول حفاظت در برابر اشعه جهت ایمنی محیط کار و جلوگیری از پرتوگیری پرسنل رعایت شود

این مهم در چارچوب ضوابط دریافت پروانه اشتغال مربوطه و دستورالعمل های سازمان انرژی اتمی صورت می پذیرد. در قسمت مقاله ها مشخصات چندی از چشمه های پرتوزای پرکاربرد بیشتر توضیح داده شده است.

1- سزیم 137 (Cs 137) 2- کبالت 60 (Co 60) 3-ایریدیم 192 (Ir 192) 4-کریپتون 85 (Kr 85) 5- آمرسیوم 141 ( Am 141) 6- کالیفورنیم 252 (Cf 252) 7- آمرسیوم/برلیوم (Am/Be) 8- سلنیوم 75 (Se 75) 9- ید 131 (I 131) 10- ید 125 (I 125) 11- تکنسیوم 99 (Tc 99)

برخی از دستگاه های مواد پرتو ( دستگاه های یونساز و غیر یونساز ) که جهت بهره برداری نیاز به اخذ مجوز از سازمان انرژی اتمی و امور حفاظت در برابر اشعه دارند به شرح ذیل می باشند:

1- مولد اشعه ایکس (X-Ray Generator) 2- تیوب های اشعه ایکس (X-Ray Tube) 3- آنالیز مواد با اشعه ایکس (XRF) 4- پراش اشعه ایکس (XRD) 5- دستگاه کنترل بار چمدانی (Bag Control) 6- دستگاه کنترل بار کامیونی (Cargo) 7- کاوشگر بدن (Body Scanner) 8- رادیولوژی 9- سی تی اسکن 10- سی آرم 11- پرتونگاری دندان 12- (OPG) 13- لیزر صنعتی ( کلاس 3b و کلاس 4 ) 14- لیزر پزشکی ( کلاس 3b و کلاس 4 ) 15- فرستنده های رادیویی 16- ماکروویو 17- دکل های مخابراتی

نوشتن دیدگاه

تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید